Tillsammans ska vi stå på rätt sida av historien

Vi Socialdemokrater har varit tydliga med att vi aldrig någonsin kan tänka oss att samarbeta med Sverigedemokraterna för att nå regeringsmakten. Anledningen till detta är helt enkelt att våra värderingar och vår politik är helt oförenlig med Sverigedemokraternas. Vi uppmanar istället alla anständiga partier att stå på #rättsidaavhistorien och samarbeta över blockgränsen. Här är 10 bra exempel till varför vi vill begränsa SDs makt:

1. De vill göra nedskärningar i välfärden

Sverigedemokraterna föreslår betydande nedskärningar på välfärden. Kommunerna ska både få mindre generella statsbidrag och mindre riktade statsbidrag samtidigt ska de klara nya kostnader som vältras över på dem från staten[1].

2. De vill sänka skatten för rika

Sverigedemokraterna föreslår kraftiga skattesänkningar – mest till de som tjänar mest. Av deras skattesänkningar skulle den rikaste tiondelen av befolkningen få över 13 gånger mer i plånboken än den fattigaste tiondelen[2].

3. De är öppna för att införa marknadshyror

Sverigedemokraterna kan tänka sig att införa marknadshyror förutsatt att det sker stegvis och inledningsvis fasas in i det nya beståndet för att sedan ske även i det äldre beståndet[3].

4. De vill backa bandet på hela jämställdhetsområdet

Sverigedemokraterna vill ta bort samtliga pappamånader[4] och återinföra sambeskattningen[5] – som är ett av de viktigaste skälen till att fler kvinnor jobbar i Sverige än i något annat land i världen. De vill även återinföra vårdnadsbidraget[6] som fick många kvinnor att lämna arbetsmarknaden.

5. De vill försämra tryggheten på arbetsmarknaden

Sverigedemokraterna vill luckra upp turordningsreglerna[7] och tillåta ett fortsatt överutnyttjande av tillfälliga anställningar. Sverigedemokraterna vill också försvaga fackföreningarna genom att göra det dyrare att vara medlem[8], förstatliga A-kassan och göra den obligatorisk[9] samt införa en ny anställningsform med minimilön utan möjlighet till löneförhandling[10].

6. De vill inskränka aborträtten och införa samvetsfrihet

Sverigedemokraterna vill sänka den fria abortgränsen från vecka 18 till vecka 12[11]. Dessutom vill SD ge barnmorskor rätt att vägra att ge vård till kvinnor som vill göra aborter – så kallad samvetsfrihet[12]

7. De vill förbjuda dubbla medborgarskap 

8. Många SD-företrädare har haft problem med rättvisan

Över en femtedel av partiets riksdagsgrupp den förra mandatperioden har dömts för brott[13].

9. Många SD-företrädare missköter sina förtroendeuppdrag

Sverigedemokraterna har genomgått massavhopp. Rekordmånga riksdagsledamöter har lämnat partiet för att bli vildar. I kommunerna har var sjunde plats (eller 188 av 1346 stycken stolar) sedan 2014 stått tom eller besuttits av en politiska vilde i stället för en Sverigedemokrat[14]. I 43 % (129 kommuner) av Sveriges kommuner har SD inte lagt en enda budget under fyra år. I 64 av landets kommuner har SD en hög frånvaro[15].

10. De blockerar klimatomställningen

SD vill skära ned på anslagen för klimat och miljö med nästan åtta miljarder. De är också det enda partiet i riksdagen som inte ställt sig bakom Parisavtalet, den globala klimatöverenskommelse som alla världens ledare enats om med undantag för Trump[16]


Ta ställning!

Ta ställning för samarbete över blockgränsen, men aldrig över anständighetsgränsen, du också!


Den förra mandatperioden gjordes 26 breda överenskommelser i riksdagen i långsiktigt viktiga frågor för Sverige. Vi kan samarbeta, om vi vill.

Vi kan inte ta vår frihet och demokrati för given. Vi accepterar hur svenska folket lagt sin röst, men vi som parti väljer att aldrig samarbeta med Sverigedemokraterna. De fortsätter att gång på gång att visa att de är ett parti med rötterna i nazismen, med företrädare som gör rasistiska och odemokratiska uttalanden och som är redo att skapa kaos i Sveriges riksdag.

Bli medlem!

[1] https://bloggar.aftonbladet.se/ledarbloggen/2018/02/hur-sds-neddragning-pa-13-miljarder-ar-beraknad/

[2] Sverigedemokraternas BM18 sid 35-38

[3] https://www.di.se/nyheter/sd-oppnar-for-marknadshyror/

[4] https://www.svt.se/nyheter/inrikes/alliansen-och-sd-kritiska-mot-forslagen

[5] https://www.aftonbladet.se/debatt/a/6ngQaL/valfarden-ska-ga-till-vara-medborgare-forst

[6] https://www.svd.se/sd-hyckleri-i-synen-pa-hur-kvinnor-forvantas-leva

[7] https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/arbetsmarknad_H5022643

[8] https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/Xvqwo/los-ordforande-till-attack-mot-sd-inget-parti-for-vanligt-folk

[9] https://tankesmedjantiden.se/wp content/uploads/2018/02/2_2018_arbetarparti_eller_arbetarfiende_DIG2.pdf

[10] https://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article23655273.ab

[11] https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/-gransen-for-fri-abort_h202751

[12] https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/samvetsfrihet-i-svensk-sjukvard_H2022516 eller https://www.sll.se/politik/politiska-organ/landstingsfullmaktige/Landstingsfullmaktiges-sammantraden-med-dagordningar-och-handlingar-2017/12-sep-2017/Dagordning/Motioner/41/

[13] https://nyheter24.se/nyheter/politik/877582-sverigedemokraterna-kriminella-domda-brott

[14] http://sd-landet.se/

[15] http://sd-landet.se/

[16] https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/kajbQL/sd-avvikande-i-klimatpolitiken